Fuktskada - Bäst information om Fuktskada

Fuktskador

Fuktskada är ett av de mest kostsamma problem husägare drabbas av. Fuktskador kostar mycket pengar och ett fuktskadat hus kan kräva omfattande renovering. Ett sätt att upptäcka fuktskador är att det luktar illa och att mögel syns.

Orsaken till fuktskada

Vanligaste anledningen till fuktskador i hus är att det tränger in fukt eller fukt i väggar och golv. Vattnet kommer antingen läckande från rör eller inträngande utifrån men fukten kan också uppstå när det bildas kondens på kalla ytor eller då ett skyddande tätskikt inte håller tätt.


Fuktskadorna kan uppstå då organiskt material utsatts för fukt under lång tid. Mögel eller anfrepp av mögel kan uppstå även på oorganiskt material som t.ex. mineritskivor. Omfattande fuktskador blir det om det dröjer länge innan fuktskadan hittas.

Fuktskada eller vattenskada - Vad är skillnaden?

Skillnaden mellan en vattenskada och en fuktskada är att vattenskadan uppkommer från vatten i flytande form och att fuktskadan uppstår då luften kyls av.

Åtgärder för att undvika fuktskada

Det bästa sättet att hindra fuktskador vid renoveringar är att följa de regel som gäller vid ombyggnationer. Kanske viktigast är det i badrum eftersom det är just i badrum den värsta fuktskadorna brukar uppstå. För att minska dessa fuktskador bör du följa de regler som gäller för skydd mot fukt och fuktskada. Om du är osäker så ska du anlita ett företag som är erkänt duktiga på att renovera badrum. Detta gör att risken för framtida fuktskador minskar.


Om du kan nå utrymmen bakom väggar, vid duschutrymme eller diskmaskinen, är det vettigt att placera en fuktindikator där. Fuktindikatorn, kallas även fuktsensor, fuktvarnaren eller fuktlarm, fungerar liknande ett brandlarm men tjuter då det blir fuktigt i närheten. En bra fuktsensorn kan fungera i upptill 10 år på ett batteri och är ett bra skydd mot allvarliga fuktskadorna.

Söka och hitta fuktskador

Ett sätt att minska effekten av fuktskador är att regelbundet kontrollera de delar av husets som utsätts för vatten och riskerar vattenskador. Viktiga rum att kontrollera är köket och badrummet. Du skall även kontrollera väggar och golv i källaren samt vinden. Har ni torpargrund eller krypgrund skall du kontrollera även denna med återkommande regelbundenhet för att tidigt hitta eventuella fuktskador.


Om du tror att du har en fuktskada skall du göra enkla fuktmätningar för att bestämma om det förekommer fukt. Dessutom kan mamn göra prov som detekterar mögel.

Åtgärda fuktskada

Hiita först orsaken till fuktskadan och försök själv åtgärda fixa orsaken eller fuktskadan. Ifall ni inte hittar fuktskadan eller får bukt med den själv så kontakta något företag i fuktskadebranschen och ta kontakt med ditt försäkringsbolag.


En luftavfuktare är bra att använda snarast oavsett om du tänker att åtgärda fuktskadan själv eller inte i syfte att torka upp de delar som inte är så mycket påverkade av fuktskadan att de ska bytas ut. Risken för mögel miskar men minskande fuktighet.

Vinden och fuktskada

På vinden finns de sällan vattenledningaroch därför orsakas vattenskadorna av inkommande vatten eller av kondens som bildats när luften kyls av mot en kall yta.


Ett sätt att hindra fukt som inte täcks av försäkringen är att byta det yttre tätskiktet i innan det blivit för gammalt. Om taket har tegelpannor skall du lyfta på några varje år för att kontrollera takets skick.


Det skall finnas en luftspalt mellan mellan isolering och takspontså att luften kan röra sig. Om luftspalten saknas kommer taket bli skadat av fukt på några år.

Badrum och fuktskada

Den vanligaste och dyraste fuktskadorna är de som uppkommer i badrum. Problemet är att vattnet eller fukten bakom ytskiktet inte hinner torka och om inte tätskiktet är helt tätt så kommer en omfattande fuktskada att uppstå efter en tid. Fuktskador som dessa är svåra och orsakar vid sidan av stora skador också mögelangrepp som kräver sanering.


Om du fått fuktskador på toaletten är det säkrast att omedelbart kontakta ditt försäkringsbolag. Om tidigare renoveringar är korrekt utförda så får du ersättning för fuktskadan med om jobbet utförts felaktigt kan fuktskadan kosta dig både mycket tid och pengar.

Fuktskada i kök

I köket förekommer fuktskador bland annat bakom diskmaskinen eller vid diskbänken. Även fuktskador bakom kylen kan förekomma vilka orsakas av kondensen vid kylningen inte dunstat bort helt i tråget under kylskåpet. Ett utmärkt sätt att minimera risken för fuktskada vid t.ex. kylen är att använda ett underlägg av plast som placeras under kylen, diskmaskinen eller frysen.

Fuktskada i källare

En orsak till fuktskada i källaren är att fukt tränger in från marken utanför källarväggen. Ifall huset inte har en bra dränering ska du dränera det snarast. Man kan dränera huset själv genom att hyra en minigrävmaskin och gräva runt huset. Därefter placerar man ett skyddande och fukttätt material som t.ex. Platonplattor på yttre sidan av källarväggarna. För att minska risken ytterligare för fuktskador så fyller man den utgrävda delen med makadam.


Då många drabbas av fuktskador i källaren så finns det många företag som du kan hyra in som kan dränerar huset åt dig. Detta kan kosta lite extra men det brukar gå snabbt och företagen som utför dräneringenn vet hur man gör.


Chanserna att få ut pengar från ditt försäkringsbolag för fuktskada i källare p.g.a. dålig dränering är lite då försäkringen inte gäller för fukt som tränger in.

Fuktskada i krypgrund och torpargrund

En starkt bidragande orsak att minimera risken för eller helt undvika fuktskador i krypgrunden eller torpargrunden är grundens konstruktion. En riktigt konstruerad grund som är dränerad väl och skyddad mot fukt är din bästa försäkringen för att minska risken för fuktskador.